Dec 18, 2011

RIP Václav Havel

Vaclav Havel, the last president of Czechoslovakia and the Czech Republic's first president after the Velvet  Revolution against communist rule, dies at the age of 75.
I would like to just say rest in peace, you will be in my heart forever.

Václav Havel, náš posledný československý president a prvý prezident Českej republiky, ktorý po Nežnej revolúcií zlomil komunizmus u nás, zomrel vo veku 75 rokov.
Chcem len povedať, odpočívaj v pokoji, v mojom srdci zostaneš navždy.


photo source: hlavuhore.wordpress.com

7 comments: