Dec 31, 2011

Dec 30, 2011

Deep Space

Inconceivable. Breathtaking. Immense. Dramatic. Unprecedented. 
Hubble Space Telescope sees beautiful views across the universe.

Dec 23, 2011

Grüssli aus der Schweiz!

Just quick post from my holiday, more will be here soon! This Christmas will be absolutely different because it's the first one without my family but I hope they have beautiful time on Slovakia ( I love you!). Merry Christmas to all. Kisses from Switzerland and don't forget to wish something.

Rýchly príspevok z mojej dovolenky, čoskoro viac. Tieto Vianoce budú úplne iné, pretože budú prvé bez mojej rodiny, ľúbim Vás! Krásne Vianoce všetkým. Pusy zo Švajčiarska a nezabudnite si niečo priať.

Dec 19, 2011

Vintage

How to wear vintage? Look at me.
Everything I wear is from vintage stores except the belt and the gloves.
Next post from Swittzerland until then have a nice evening.

Ako nosiť vintage kúsky? Pozrite sa na mňa.
Všetko, čo mám na sebe je z vintage obchodov okrem opasku a rukavíc.
Ďalší príspevok bude zo Švajčiarska, zatiaľ sa lúčim, užite si večer.

vintage fur cape, skirt, bag, boots, beret from my grandma, H&M belt, Zara gloves

Dec 18, 2011

RIP Václav Havel

Vaclav Havel, the last president of Czechoslovakia and the Czech Republic's first president after the Velvet  Revolution against communist rule, dies at the age of 75.
I would like to just say rest in peace, you will be in my heart forever.

Václav Havel, náš posledný československý president a prvý prezident Českej republiky, ktorý po Nežnej revolúcií zlomil komunizmus u nás, zomrel vo veku 75 rokov.
Chcem len povedať, odpočívaj v pokoji, v mojom srdci zostaneš navždy.


photo source: hlavuhore.wordpress.com

Dec 14, 2011

Limbo club night

No words, just my pictures. More will be on worn.cz and on krausmagazin.cz.

Žiadne slová, iba moje fotky. Viac bude na worn.cz a na krausmagazin.cz.


@me

Outfit photo you can expect in some next post.

Môj outfit môžete očakávať v niektorom z ďalších príspekov.

Dec 10, 2011

Hangover

When I have a hangover (for example like today after Limbo club night)  I watch the TV, I eat a lot and unhealthy, I'm trying to read a books but usually I just look at the pictures and I drink a coca-cola and champagne. And I also watch a stupid serials on the internet. Yes, this is the guide how to get to a grave really soon.

Keď mám kocovinku (napríklad ako dnes po Limbo club night) pozerám televíziu, jem fakt veľa a nezdravo, snažím sa čítať knihy ale väčšinou skončím pri pozeraní obrázkov a pijem veľa coca-coly a šampanského. A samozrejme sledujem seriály jednoduchšieho charakteru na internete. Áno, toto je prievodca ako sa dostať do hrobu veľmi rýchlo.True Romance

I wrote about Zoe&Morgan Pop Up in previous post Brand new tattoo. So here are some bonus photos (girl on the first photo is really funny, isn't she?) and  videos. First is reportage from Metropol TV (click here please) and the second one is by Paulinemma (click here please).

O Pop Up store som už písala v predchádzajúcom poste Brand new tattoo. Takže tu je pár bonusových fotiek (dievčatko na prvej fotke je zábavné, že áno?) a videí. Prvé je reportáž z Metropol TV (kliknite sem prosím) a druhé je od Paulíny (kliknete sem prosím)

photos by Evka Schön, Minty and me.

Dec 4, 2011

H&M Spring/ Summer 2012 outfit

I hope the spring will be here soon, haha. All collection by Marni is pretty good and especially I love simple silhouettes. The view from Aureola is magic and Prague looks like a different city...

Kiežby bola jar už tu, minimálne kvôli jarnej kolekcii Marni pre H&M. Výnimočne sa mi na nej páčia jednoduché siluety. A ten výhľad z Aureoly bol kúzelný a Praha z nej vyzerá ako úplne odlišné mesto...

Motel Rocks jumpsuit, Agent Provocateur stockings and heels, Asos bag, vintage necklace

Nov 30, 2011

I love palms!

When I wear this pants then I feel like on the Miami beach.


Keď mám na sebe tieto nohavice, cítim sa ako na miamskej pláži.


Versace for H&M  pants, Topshop biker jacket, Asos bag, Agent Provocateur heels

Photos by Theresa Matějičná, thanks !!

Nov 26, 2011

Brand new tattoo

Yesterday I was a part of the opening Zoe and Morgan Pop Up by Minty Concept Club. A rock&roll inspirated brand presented A/W 2011 collection called "Tattoo Parlour Etiquette".  It looks really awesome!  There was a temporary tattoo studio by Tribo and Patrick made me this beautiful pirate ship.  More photos will be here soon.

Včera som bola súčasťou otvorenia nového pop up storu v Minty Gallery. Zoe and Morgan, značka inšpirovaná rock&rollom, prezentovala poslednú kolekciu pomenovanú "Tattoo Parlour Etiquette". A vypadá skutočne skvele! Nachvílku sa Minty galéria s pomocou Triba premenila na malé tetovacie štúdio a Patrik mi urobil túto pirátsku loď. Viac fotiek z akcie nabudúce.

Nov 21, 2011

Limbo!

Sometimes you can wake up somewhere between reality and imagination. The magical video shoot was a perfect example. Please see my documentary pictures and video by David N. Jahn.

Niekedy je možné zobudiť sa niekde medzi realitou a snom. Toto natáčanie je skvelým príkladom.
Prosím, pozrite sa na môj malý obrázkový dokument a video by David N. Jahn.

@me 
..our team/ náš tým     

Nov 16, 2011

Россия!

Cold air, furs, red color and beautiful girls...yes that's Russia!

Studený vzduch, kožušiny, červená farba a krásne dievčatá...áno, to je Rusko!


Nov 13, 2011

Purple day, purple rain.


H&M top, vintage skirt, Agent Provocateur stockings, Buffalo London shoes