Jan 29, 2012

5 things

Five things which I love. Cat sunglasses named Excite Me By Linda Farow for Agent Provocateur with the case, Mac lipstick color Russian Red (it's almost done again), fragrance Candy by Prada (I'm biggest fan of Chanel perfumes but I'm in love with this for a while),  Hariett gloves by Agent Provocateur (I need a fast car!) and my "travel" pen (I just need my pen everywhere, when I moved with its from side to side the aircraft can fly:).  I can't leave my flat without them. What's your TOP 5?

Päť vecí, ktoré milujem. Mačacie okuliare navrhnuté Lindou Farow pre Agent Provocateur s obalom (volajú sa Excite Me), rúž Mac oddtienu Russian Red (už je zase skoro celý preč), vôňa Candy od Prady (som najväčší fanúšik parfémov Chanel ale tomuto som nachvíľku prepadla), rukavičky Hariett od Agent Provocateur (potrebujem rýchle auto!) a moje "cestovateľské" pero (ja proste potrebujem mať pri sebe neustále svoje pero a keď s ním pohnem zo strany na stranu, lietadielko vo vnútri letí:). Nemôžem bez nich vyliesť z bytu. A čo vašich TOP 5?

Jan 27, 2012

Hugo

Hugo is our dog at Slovakia and also named like Scorsese's new film. Did someone see it? I unfortunately did not. But I'm almost thru his new serial Boardwalk Empire. For me it's a best series which I've ever seen. Recommended! I love the details on this skirt. You can unzip the slit or leave it close.

Hugo je naše nové šteniatko na Slovensku a tiež názov nového filmu Martina Scorseseho. Videli ste? Ja bohužiaľ stále nie, ale som na konci jeho nového seriálu Boardwalk Empire. Pre mňa je to najlepší seriál, aký som kedy videla. Doporučujem! Milujem detail na tejto sukni. Rozparok, ktorý môžete otvoriť alebo proste nechať zatvorený.
All H&M except the stocking by Agent Provocateur

Jan 19, 2012

Night walk

You should be happy.  Everything will be better. I feel it in my bones.

Mali by ste byť šťastní. Všetko bude lepšie. Cítim to v kostiach.

Topshop coat, Slay Fu*king Bells t-shirt(from their concert), Asos glitter pencil skirt, Agent Provocateur stockings, Topshop heels, vintage grandmother's clutch

PS: I have blonde colour on my hair ends:)

Jan 16, 2012

Rare # 14+Post.Age

Some photos from next episode Of Prague's only regular music night focused on 70s/80s Minimal, NDW, Synth-Coldwave, EBM, Synth-pop, Post-punk, Italo.
@me

Jan 12, 2012

Streetstyle: Jan!

Jan Grombirik. He is still studying on the university at the faculty of advertising photography and actually we can talk about successful man. His photographs were on the exhibitions in Prague, Bratislava, Vienna, London and NYC. He published in Dolce Vita, Anonym, Mykromag, Inspire, Positive, Japan portfolio...and what else he also won third place in the photographic competition of magazine Frame. The exhibition of this competition are going to take place from tomorrow in Leica gallery Prague. In February you can expect his next exhibition in The Brno House of Arts.

Jan Grombiřík.  Je stále študentom reklamnej fotky na univerzite a už môžeme hovoriť o úspešnom mužovi. Jeho fotografie boli na výstavách v mestách ako Praha, Bratislava, Viedeň, Londýn či New York a objavili sa v časopisoch ako Dolce Vita, Anonym, Mykromag, Inspire, Positive, Japan portfolio...a čo viac získal tretie miesto v súťaži časopisu Frame, ktorej výstava začína zajtra v Leica gallery v Prahe. Vo februári môžete očakávať jeho ďalšiu výstavu v Dome umenia v Brne.

@me

Jan 9, 2012

Sheer surprise


vintage cape, American Apparel top, Topshop necklace, Topshop pants, Zara gloves, vintage clutch, Agent Provocateur heels 

Jan 8, 2012

Streetstyle: Paulina!

Look at the piece of her wonderland here.

Pozrite sa na kúsok jej sveta zázrakov tu.
@me

Jan 3, 2012

Cowgirl

When I was a child I had a dreams. For example be cowgirl. I still don't have any horse but I hope that dreams come true.

Keď som bola malá, mala som veľa snov. Napríklad byť koubojkou. Zatiaľ nemám žiadneho koňa, za to ešte stále verím, že sa sny môžu stať skutočnosťou.
Jamarico shirt, Topshop skirt, Zara coat, Agent Provocateur stockings, vintage boots